Episode 2: Eindelijk dienend leiderschap van koningspaar

Groeien in dienend leiderschap

24-03-2022 • 5分

In deze aflevering: het koningspaar stelt kasteel open voor vluchtelingen. Een testje wat macht met je kan doen. Wat Adam Grant ons leert over geven, uitruilen of nemen. En waarom ik een Somalische vluchteling op straat zette.