Over het grootste datalek ooit in de pensioensector

De Dekkingsgraad

05-04-2023 • 15分

De Dekkingsgraad is de tweewekelijkse nieuwspodcast van Pensioen Pro. Daarin lichten redacteuren van Pensioen Pro in ongeveer een kwartier het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen periode toe.

In deze aflevering:

  • De pensioenfondsen PME en Zorg & Welzijn zijn getroffen door een datalek bij een softwareleverancier. In beide gevallen zijn gegevens van ongeveer 95.000 deelnemers gelekt. Redacteur Tjibbe Hoekstra vertelt wat er aan de hand is.
  • Op 1 januari 2024 komt er een nieuwe geschilleninstantie voor pensioenfondsen. De nieuwe Wet toekomst pensioenen vereist dat. Met welke conflicten deelnemers straks bij de geschilleninstantie terecht kunnen, vertelt redacteur Olaf Boschman.
  • En pensioenfondsklanten van Achmea Pensioenservices vinden de kostenindicaties voor de overgang naar het nieuwe stelsel wel erg hoog. Kleine fondsen hebben er moeite mee dat ze even veel betalen als de grote, vertelt hoofdredacteur Maarten van Wijk.

Presentatie: Ilse Akkermans

See omnystudio.com/listener for privacy information.