פול ס. ז`ונג התפתחות רוחנית סדרה 4 - האיגרת הראשונה ליוחנן (II)

The New Life Mission

זה המאמין שישוע, אשר הוא האלוהים והמושיע, בא בבשורת המים והרוח כדי להושיע את החוטאים מחטאיהם, נושע מכל חטאיו ונעשה לילדו של אלוהים האב. אגרתו הראשונה של יוחנן אומרת שישוע, אשר הוא אלוהים, בא אלינו בבשורת המים והרוח ושהוא בנו של אלוהים האב. הספר, במילים אחרות, מדגיש ברובו שישוע הוא אלוהים (הראשונה ליוחנן 5:20), ומעיד באופן מוחשי על בשורת המים והרוח בפרק 5. אל לנו להסס להאמין שישוע המשיח הוא אלוהים וללכת אחריו. read less
宗教・スピリチュアル宗教・スピリチュアル
פרק 3-1. אלוהינו אשר בא אלינו עם אהבת Agape (אהבה ללא תנאי) (הראשונה ליוחנן 3:1-8)
04-10-2023
פרק 3-1. אלוהינו אשר בא אלינו עם אהבת Agape (אהבה ללא תנאי) (הראשונה ליוחנן 3:1-8)
קודם כל, אני מודה לאלוהים על אהבתו שישוע המשיח, שהוא אלוהים בעצמו בשביל כולנו, בא לעולם זה, הוטבל, שפך את דמו, ועל ידי כך הושיע אותנו, אשר היינו חוטאים מכל חטאינו, אחת ולתמיד.היו שתי סיבות לכך שאלוהים האב תכנן להעניק את אהבת החסד שלו לאלה מאיתנו המאמינים באלוהים האמיתי ישוע המשיח. הסיבה הראשונה הייתה להפגין את אהבתו האמיתית עם צדקת האלוהים וחמלתו, כיוון שהמלאך הרע חשק באוטוריטה שלו, והסיבה השניה הייתה כדי להראות שכסא הכבוד של אלוהים אינו יכול להיכבש על ידי כוחו של איזשהו יצור.זה מראה לנו שבלתי אפשרי מבחינת אף אחד מאיתנו לקחת חלק בתהילה של ההפיכה לילדי האלוהים על ידי איזשהו כוח פיזי. נחשף לפנינו שהדרך בשבילנו להפוך לילדי האלוהים אפשרית רק על ידי האמונה בישוע המשיח ואמת הישועה אשר תוכננה רק באהבת האלוהים. אנו יכולים ללמוד, במילים אחרות, שרק על ידי האמונה בישוע האלוהי ובדבר הבשורה של המים והרוח אשר ניתן על ידו, אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים ולהתכסות באהבת האלוהים.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 3-2. איזה סוג של חטא אסור לנו לעשות לפני אלוהים? (הראשונה ליוחנן 3:9-16)
04-10-2023
פרק 3-2. איזה סוג של חטא אסור לנו לעשות לפני אלוהים? (הראשונה ליוחנן 3:9-16)
בקטע כתב הקודש של היום הראשונה ליוחנן 3:9 אומר, "כל הנולד מאלוהים לא יחטא." קודם כל, אנו חייבים להבין כאן שקטע זה מדבר אל המאמינים בבשורת המים והרוח. השליח יוחנן, במילים אחרות, אמר זאת לאלה המאמינים באלוהותו של ישוע אלוהינו ובבשורת המים והרוח. אלה אשר אינם מאמיניםבאלוהות של ישוע ואלה אשר אינם מאמינים בבשורת האמת של המים והרוח הם כולם הופכים את עצמם לאויבי האלוהים. אנו חייבים להבין שאמונתם היא עקרה וחסרת תועלת. אפילו בין הנוצרים של היום ברחבי העולם, ישנם רבים אשר אינם מאמינים באלוהותו של ישוע המשיח, שהוא אלוהים בעצמו; העולם מלא בנוצרים לכאורה שכאלה. לכן הם כולם מאמינים במחשבותיהם שלהם יותר מאשר בדבר האלוהים ונפלו לתוך עולם הדת אשר הם יצרו בעצמם. כשהם מקובעים במחשבותיהם, הם חיים ללא בשורת האמת אשר ניתנה על ידי אלוהים. מחשבות הבשר שלהם אינן יכולות לסבול את בשורת האלוהים של המים והרוח, ולכן חייהם הופכים לאומללים ללא סוף. בסופו של דבר, הם חיים את חייהם כאויבי האלוהים.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 4-1. בחנו הרוחות אם מאלוהים המה (הראשונה ליוחנן 4:1-6)
04-10-2023
פרק 4-1. בחנו הרוחות אם מאלוהים המה (הראשונה ליוחנן 4:1-6)
ישוע אומר לנו, "אהוביי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלוהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם." (הראשונה ליוחנן 4:1).אדם מורכב משלושה מרכיבים: רוח, בשר ונשמה. נשמה, אשר יש באדם, אינה נמצאת בחיות. זוהי הסיבה מדוע כתבי הקודש אומרים לנו לבחון את הרוחות האם הן מאלוהים או מהשטן. עלינו לבחון האם רוחו של מישהו שייכת לישוע המשיח או לא כאשר אנו בוחנים אם אדם זה מאמין בבשורת המים והרוח או לא. על מנת לעשות כן, עלינו גם לבחון האם אדם זה מכיר באמת בישוע המשיח כאלוהים או לא. רוחות אלה, אשר לא מאלוהים, אינן מקבלות את האמת של בשורת המים והרוח בליבם. כתוצאה מכך הן נשלטות על ידי רוחות רעות כיוון שלא התנקו מחטאיהן. כלומר, מכיוון שהן דחו ולא האמינו בבשורת האמת של המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, הן לא יכולות להיראות כרוחות אשר שייכות לאלוהים.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 4-3. עלינו לעמוד באהבת האלוהים (הראשונה ליוחנן 4:16-21)
04-10-2023
פרק 4-3. עלינו לעמוד באהבת האלוהים (הראשונה ליוחנן 4:16-21)
אני נוכחתי לדעת את אהבת האלוהים רק אחרי שהבנתי והאמנתי בבשורת המים והרוח. אהבת האלוהים הייתה, "אהבת האמת" (השנית אל התסלוניקים 2:10) אשר באה אלינו בבשורת המים והרוח. לפני כן, ידעתי על אהבת האלוהים רק באופן מופשט. חשבתי שאלוהים באהבתו אלינו השלים את ישועתנו על ידי הצלב בלבד. הייתי תחת רושם מוטעה שיש לי הבנה איתנה במשמעות של "אהבת אמת."בכל אופן, מכיוון שליבי עדיין היה מלא בחטאים, לא יכולתי בצורה אפקטיבית להיות עד לאהבת האלוהים על ידי רוח הקודש. היה עלי ליצור אהבה מלאכותית במקום לחלוק את אהבת האמת של אלוהים, כאשר ידעתי רק על דם ישוע על הצלב. התייסרתי עקב מאבקי.ברם, כוסיתי באהבת האלוהים ברגע שנתקלתי באדוני באמצעות בשורת המים והרוח. יכולתי להרגיש את אהבת האלוהים זורמת מליבי. הבנתי שאלוהים העניק לנו את "אהבת האמת," רק לאחר שנתקלתי בבשורת המים והרוח.     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 5-1. מהי האמת המשחררת אותנו מכל חטאינו? (הראשונה ליוחנן 5:1-4)
04-10-2023
פרק 5-1. מהי האמת המשחררת אותנו מכל חטאינו? (הראשונה ליוחנן 5:1-4)
הדברים בבראשית 6:1-8 הם כדלהלן: "ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו. ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם. ונוח מצא חן בעיני יהוה."קטע כתב הקודש הזה מסביר מדוע היה על אלוהים לדון את האנשים בזמן שבו נוח חי. אלוהים היה צריך לדון את האנשים בזמן שנוח היה חי כיוון שבני האלוהים התאחדו עם בנות האדם לאחר שראו את יופיין. אלוהים נותן הסבר ברור וקל לדינם של האנשים כך שאפילו תלמיד כיתה א' בבית ספר יסודי יוכל להבין ללא כל בעיה.     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 5-4. מהי האמת אשר גאלה אותנו מכל חטאינו? (הראשונה ליוחנן 5:1-12)
04-10-2023
פרק 5-4. מהי האמת אשר גאלה אותנו מכל חטאינו? (הראשונה ליוחנן 5:1-12)
הראשונה ליוחנן 5:1 אומר לנו שהאנשים הנולדים מאלוהים מכירים בישוע כמשיח. התנ"ך קורא לעיתים קרובות לישוע בתואר המשיח. התואר המשיח גם מרמז על תפקידו ומעמדו של ישוע. כתוב, "כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הנה זה יולד מאלוהים." התואר 'המשיח ' מיידע אותנו על תפקידיו של ישוע המשיח.הראשונה ליוחנן 5:2 אומר, "בזאת נדע כי נאהב את בני האלוהים באהבנו את האלוהים ובשמרנו את מצוותיו."התורה אשר ניתנה מאלוהים הייתה תורת האמת אשר גרמה לנו להבין את חוסר המוסריות שלנו (אל הרומים 3:20). התורה היא קדושה וצדיקה המבחינה בין החושך לאור. למרות שאנו באמת אוהבים את אלוהים, אנו איננו מסוגלים לשמור את התורה אשר ניתנה על ידי אלוהים מילה במילה. לפיכך, עלינו להבין איזה חוטאים גדולים אנו לפני אלוהים. בקיצור, אנו נוכחים להכיר בכך שאנו מלאים בחטאים רק באמצעות התורה (אל הרומים 7:13). בתורה, אנו יכולים למצוא גם את שיטת ההקרבה. אך, שיטת ההקרבה אשר נמצאת בתורה ניתנה לבני ישראל כחוק הישועה. התורה הייתה צל הדברים הטובים העתידים לבוא (אל העברים 10:1): התורה של הברית הישנה הייתה הצל של בשורת המים והרוח של הברית החדשה. לכן, אנו יכולים להבין שאהבת האלוהים היא גם לב ליבה של התורה (מתי 22:37-40).     https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 5-5. העדות המוחשית אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו (הראשונה ליוחנן 5:8-13)
04-10-2023
פרק 5-5. העדות המוחשית אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו (הראשונה ליוחנן 5:8-13)
קטע כתב הקודש של היום אומר לנו, "ושלושה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה" (הראשונה ליוחנן 5:8). נאמר גם שהעדות המעידה על מחילת חטאינו היא בשורת המים והרוח.יש עדות מוחשית לכך שאדונינו גאל אותנו מכל חטאינו, העניק לנו חיי נצח, ואימץ אותנו כילדיו. מהי העדות הזו? העדות לישועתנו מורכבת משלושה: רוח הקודש, המים והדם. שלושת אלמנטים אלה הם העדויות לגאולתנו מכל חטאינו. אלוהים גאל אותנו מכל חטאינו כשבא לעולם זה בגוף אדם, קיבל את הטבילה אשר העבירה את כל החטאים על ישוע ונשא חטאים אלה אל הצלב שם הוא דימם למוות וקם לתחייה מן המתים. יוחנן השליח מלמד אותנו עתה את בשורת האמת של המים והרוח.כפי שכתוב בדבר האלוהים, המים מסמלים את טבילת ישוע אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל והדם מסמל את הדין אשר הוא קיבל על כל חטאינו. שוב, העדות לישועתנו נמצאת ברוח הקודש, במים ובדם (הראשונה ליוחנן 5:8). המים הדם ורוח הקודש הם אלה אשר באמצעותם אלוהים גאל את החוטאים מכל חטאיהם.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 5-6. אם אח יחטא חטא אשר לא מוביל למוות, בקשו מאלוהים שישאיר אותו בחיים (הראשונה ליוחנן 5:16-19)
04-10-2023
פרק 5-6. אם אח יחטא חטא אשר לא מוביל למוות, בקשו מאלוהים שישאיר אותו בחיים (הראשונה ליוחנן 5:16-19)
יוחנן השליח דיבר על הבעיה שכנסיית האלוהים עמדה בפניה בזמנו. הוא אמר בראשונה ליוחנן 5:16, "איש כי יראה את אחיו חוטא חטאת אשר לא למוות שאל ישאל בעדו וייתן לו חיים לכל אשר חטאו לא למוות הן יש חטא למוות על זה לא אמר לשאול בעדו." יוחנן השליח אומר לנו להתפלל לאלוהים כדי לתת חיים לאלה אשר עשו חטאים אשר לא מובילים למוות, כאשר אנו רואים אותם עושים חטאים אלה. אם כן, עלינו לציית למצווה זו.הסיבה לכך שיוחנן השליח אמר לנו דברים אלה היא כיוון שהיו כאלה אשר עשו חטאים המובלים למוות ומכיוון שעלינו גם לדעת את חומרת החטאים אשר מובלים למוות. לכן, קטע זה הוא אזהרה חמורה לכם ולי. ישוע גם אמר, "על כן אני אומר לכם כל חטא וגידוף יסלח לאדם אך גידוף הרוח לא יסלח לאדם. וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמחרף את רוח הקודש לא יסלח לו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" (מתי 12:31-32). באופן דומה, יוחנן השליח הזהיר אותנו לא לעשות חטאים שכאלה המובילים אותנו למוות, כיוון שיש חטאים שכאלה.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35
פרק 5-7. הוא האל האמיתי וחיי עולם (הראשונה ליוחנן 5:20)
04-10-2023
פרק 5-7. הוא האל האמיתי וחיי עולם (הראשונה ליוחנן 5:20)
קטע כתב הקודש של היום מהראשונה ליוחנן 5:20 אומר, "וידענו כי בא בן האלוהים וייתן לנו בינה לדעת את האמיתי ובאמיתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זהו הוא האל האמיתי וחיי העולם."מה בן האלוהים נתן לנו על פי קטע זה? הוא נתן לנו את הידע ואת ההבנה המאפשרים לנו לדעת את בשורת המים והרוח. ישוע המשיח גרם לנו להבין על האחד האמיתי ועל אלוהים האב. כמו כן, ישוע גרם לנו להבין את מחילת החטאים ואת חיי הנצח.ברצוני לחלוק עימכם את כל מה שאני יודע ומאמין בליבי כאשר אני דורש על כתבי הקודש, אך אני מזהה צורך לחלוק קודם את החלקים האינטלקטואלים של דבר האמת. ברצוני לפרש לכם את קטע כתב הקודש, לפני שאחלוק את המשמעות הרוחנית הנמצאת בו עימכם. לפיכך, אני מתכנן לחלוק עימכם על ישוע המשיח אשר בא לליבי ואשר יבוא לליבכם על ידי פירוש דבר התנ"ך פסוק אחר פסוק. עתה, אני מרגיש אסיר תודה מכיוון שאני יכול לחלוק עימכם את דבר האמת אשר יוחנן השליח האמין בו.       https://www.bjnewlife.org/https://youtube.com/@TheNewLifeMissionhttps://www.facebook.com/shin.john.35