Where are We in the Stream of Time? (Nasaan na Tayo sa Daloy ng Panahon?)

Zeres Shiela Vitto

Almost all of the prophecies in the bible has been fulfilled, therefore, we need to know where we are in the stream of time so we can fight the good fight, finish the race, and keep our faith. (Halos lahat ng prophecy sa biblia ay natupad na kaya kailangan nating malaman kung nasaan tayo sa daloy ng panahon para tayo ay makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, matapos ang takbo, at ingatan ang pananampalataya.)

read less
アートアート

シーズン4

シーズン3

Sa Luklukan ng Dios Ama (Before the throne of God above)
11-11-2022
Sa Luklukan ng Dios Ama (Before the throne of God above)
Singer: @shiels3Before the Throne of God Above by Vikki Cook/Charitie BancroftVERSE 1Before the throne of God aboveI have a strong and perfect pleaA great High Priest whose name is loveWho ever lives and pleads for meMy name is graven on His handsMy name is written on His heartI know that while in heav’n He standsNo tongue can bid me thence departNo tongue can bid me thence departVERSE 2When Satan tempts me to despairAnd tells me of the guilt withinUpward I look and see Him thereWho made an end to all my sinBecause the sinless Savior diedMy sinful soul is counted freeFor God the Just is satisfiedTo look on Him and pardon meTo look on Him and pardon meVERSE 3Behold Him there, the risen LambMy perfect, spotless RighteousnessThe great unchangeable I AMThe King of glory and of graceOne with Himself, I cannot dieMy soul is purchased by His bloodMy life is hid with Christ on highWith Christ my Savior and my GodWith Christ my Savior and my GodTranslated into Tagalog by Zeres Shiela VittoSa Luklukan ng Diós AmáAccompaniment: https://youtu.be/PBV7LTwxi-8Verse 1Sa luklukan ng Diós AmáAko’y pinagtatanggól N’yaDakilang Punong Parì naNagsisilbi hábang-buhayPangalan ko’y inukit sa kamayAt sinulat sa pusò N’yaAlam kong habang nandun S’yaWalang makakapag-atasNa ako ay paalisínVerse 2Si Satanas kung manuksóItuturò ang sala koKayâ ako’y títingalâSa aking TagapagligtásKamatayan Nyay nagpalayàSa bihag ng kasalananAng Panginoo’y nasiyahánSásang-ayon sa kanyaAt ako’y patatawarinVerse 3Masdán ang Cordero ng DiósKabanalan kong walang batíkAng “Akó” na ‘di nagbabagoHarì ng glorya at awàSa Kanyang dugong ibinuhosKáluluwá ko ay tinubósAng buhay ko’y nakatagòSa Diós kasama ni KristoNa aking TagapagligtásSa Kanyang dugong ibinuhoskaluluwa ko ay tinubósAng buhay ko’y nakatagòSa Diós kasama si KristoNa aking Tagapagligtás
Isulat sa Tapyas ng Puso Ko (Write Them on My Heart)
11-11-2022
Isulat sa Tapyas ng Puso Ko (Write Them on My Heart)
Write it on my heart by Mark BondTranslated into Tagalog by Zeres Shiela VittoSinger: @shiels3 ***Write It On My HeartVerse 1You′ve written what You want from me in stoneA refection of Your character aloneSo I try to keep Your laws without regretBut I'm easily distracted and forgetRefrainSo write them on my heartSeal them in my mindThe beauty of Your law and grace combinedRemind me just how lovely Your commandments areAnd write them on the tablet of my heartVerse 2There ′s only one desire inside of meIt's to be everything You created me to beAnd I know the only way that I can growIt's for You to come inside and take controlYour law reflects Your goodnessThe cross reveals Your graceLove is the motivation behind your perfect ways****Isulat sa Tapyás ng Pusò KoAccompaniment: https://youtu.be/cxhJsx6a0cQVerse 1Sinulat sa batò ang ninais Mo sa ‘ kinAng anino ng Iyong katangianKayâ tinangkâ kong sundín ang ‘yong utosNgunit ako’y madalíng maabala’t makalimotRefrain:Kayâ isulat sa ‘king pusòItaták sa ‘king isipanAng kagandahan ng ‘Yong utos at palàIpaalala kung gaanong kaakit ang ‘Yong utosAt isulat sa tapyás ng pusò koVerse 2Iisang bagay lang ang aking ninanaisNa maging lahát na nilikhâ Mo sa ‘kinAt alám ko na ako’y lalagô lamangKung ikaw ang namamahalà sa buhay koAng utos ay banaag ng ‘yong kabutihanInihayág ng krus ang ‘Yong palàPag-ibig ang ganyák sa ‘yong gawìng walâng pintás
Magandang Beulah (Sweet Beulah Land)
11-11-2022
Magandang Beulah (Sweet Beulah Land)
Singer: @shiels3 Sweet Beaulah LandVerse 1I'm kind of homesick for a countryTo which I've never been beforeNo sad goodbyes will there be spokenFor time won't matter anymoreRef:Beulah Land I'm longing for youAnd some day on thee I'll standThere my home shall be eternalBeulah Land, sweet Beulah LandVerse 2I'm looking now, just across the riverTo where my faith, shall end in sightThere's just a few more days to laborThen I will take my heavenly flightSongwriter: Squire ParsonsSweet Beulah Land lyrics © Capitol Christian Music Group, Capitol CMG Publishing*****Mahal na BeaulahTranslated by Zeres Shiela VittoAccompaniment: https://youtu.be/I1uWMY3YTNUVerse 1Akó ay medyo nasasabík sa bayanNa hindi ko pa napupuntahánDoo’y di mabábanggit ang mapangláw na paalamPagkat ang panaho’y di na mahalagáRefrain:O, Beulah, ako’y nanánabík sa iyóAt balang araw ako ay tatayô d’yanKung saan manínirahan magpakailanmánO, Beulah, magandang BeulahVerse 2Ako’y nakatingín sa kabilâ ng ilogKung saan ang pananalig ko’y makikitaKonting panahón na lang na maghihirapTapos akoy maglálakbáy patungo dyanRefrain***We live by faith and not by sight. When we reach Beulah land, our faith—the essence of things not seen—will be realized or seen. Right now we are looking at it (the antitypical heavenly Canaan) from across the river.***Thou shalt no more be termed Forsaken; neither shall thy land any more be termed Desolate: but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah: for the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. Isaiah 62:4.If we are faithful and obedient, God will delight in us, and bless us as His own chosen peculiar people.—Testimonies for the Church 2:693.The Lord has joined His people to Himself by a solemn covenant, He promising to be their God, and they pledging themselves to be His, and His alone. He declares, “I will betroth thee unto Me forever; yea, I will betroth thee unto Me in righteousness, and in judgment, and in loving-kindness, and in mercies.” And again, “I am married unto you.” And Paul employs the same figure in the New Testament when he says, “I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.”—The Great Controversy, 381.“You shall be my ‘Delight,’ your land shall be my ‘wedded wife,’ for the Eternal takes delight in you, and your land shall again be married. As a young man weds a maiden, so your Founder marries you, and as a bridegroom thrills to his bride, so shall your God thrill to you.” Isaiah 62:4-5, Moffatt. . RRe 40.1-RRe 40.4
Gusto Kong Pumunta sa Langit (I Wanna Go to Heaven)
11-11-2022
Gusto Kong Pumunta sa Langit (I Wanna Go to Heaven)
Accompaniment: https://youtu.be/cT9mXyiD7UcT9mXyiD7Usinger: @shiels3 I wanna go to Heaven/Gusto Kong Pumunta sa LangitLyrics by Rick MetcalfStill trying to figure out who wrote the 3rd verseTranslated by Zeres Shiela VittoVerse 1I wanna go to heavenAnd pick a never-fading flowerFrom the mountain overlookingThe temple of my GodI wanna go to heavenWhere all is light and gloryHow I long to be with JesusHow I long to be with GodChorusSometimes I think that I could stay here no longerI feel very lonely here for I have seen a better landO, that I had wings like a doveThen would I fly away and be at restVerse 2I wanna go to heavenI wanna hear the voice of Jesus"You have washed your robe in my bloodStood stiffly for my truth."And when I get to heavenI'll cast my crown at Jesus' feetI will praise His name foreverFor He has done so much for meVerse 3I wanna go to heavenI wanna pledge my love for JesusI will gird myself and serve HimFor He suffered much for meAnd when I get to heavenI will sit at Jesus' tableO, to eat the fruit of that land (***Ellen White referred to the fruit of the tree of life***)To go back to earth no more (***Jesus told Aunty Ellen that those who eat from the tree of life return to earth no more***)***Zeres Vitto's commentary***Verse 1Gusto kong pumunta sa langitPumitas ng bulaklak na di kumukupasSa bundok na natatanawAng templo ng aking DiosGusto kong pumunta sa langitNa may liwanag at Kal’walhatianNais ko’ng makasama si HesusHangad ko’ng makapiling ang DiosRefrain:Kung minsa’y di ko na kayang tumigil ditoDahil nakita ko na ang lupa na mas mainamO, Kung ako’y may bagwis ng kalapatiAko ay lilipad at magpapahingaVerse 2Gusto kong pumunta sa langitAt dinggin ang sabi ni Hesus“Nilabhan mo sa ‘king dugo ang ‘yong balabalTumayong matatag sa katotohanan.”At pagdating ko sa langitI-aalay ko ang aking putongSya’y pupurihin ko magpakailanmanSa daming ginawa N’ya para sa ‘kinVerse 3Gusto kong pumunta sa langitIpapangako and pag-ibig kay HesusSiya ay aking pagsisilbihanPagkat nagdusa S’ya para sa ‘kinAt pagdating ko sa langitUupo sa hapag ni HesusKakain ng bunga ng puno ng buhayDi na babalik sa mundong ito
Ang Gapos na Nilagot (The Broken Chord)
16-11-2022
Ang Gapos na Nilagot (The Broken Chord)
Ang Gapos na Nilagot (The Broken Chord by Sonica Veith)Music video: https://youtu.be/0mnV8Snj6TUSinger: @shiels3 Verse 1In the Holy templeSat a child with searching eyesQuestioning the teachersAnswering the wiseAnd all who heard himWere eager to know moreFor no one had ever seenA child like this before...Refrain:Jerusalem, JerusalemYou who stoned the prophetsAnd crucified the LordJerusalem, JerusalemI have bound you with my loveBut you've broken the chord.Verse 2A man taught the WordFrom a boat on the lakeThe Gospel nets were filledThey feared that they would breakAnd all were amazedAnd laid down the oarFor no one had ever heardA man like this before...RefrainVerse 3O, my Lord JesusWhat have they done to you?You have been so faithfulSo loving and so trueBut many who heard YouSimply closed the doorFor no one had ever seenGod like this before...RefrainTranslated by Zeres VittoVerse 1Sa banal na temploSya’y Umupo para matutoSinita ang mga guroTinugon ang mga pantasAt lahat ng nakarinigAy nasabik na malaman paSapagkat wala pang nakakitaNg batang ganito...Refrain:Herusalem, HerusalemBumato sa mga propeta’tNagpako sa PanginoonHerusalem, HerusalemGinapos kita ng pag-ibigNgunit ito'y iyong nilagot.Verse 2Sa bangka sa lawaItinuro ang SalitaLambat ng ebanghelyo’y napunoSila’y nangamba na baka masiraAt namangha ang lahatAt binaba ang sagwanSapagkat wala pang nakakitaNg lalaking ganito...Refrain:Herusalem, HerusalemBumato sa mga propeta’tNagpako sa PanginoonHerusalem, HerusalemGinapos kita ng pag-ibigNgunit ito'y iyong nilagot.Verse 3O, Pangino’ng Hesus‘No’ng ginawa nila sa 'yo?Ikaw ay napakatapatMapagmahal at TotooAng maraming nakarinigAy sinara ang pintoSapagkat wala pang nakakitaNg Dios na ganito...Refrain:Herusalem, HerusalemBumato sa mga propeta’tNagpako PanginoonHerusalem, HerusalemGinapos kita ng pag-ibigNgunit ito'y iyong nilagot.