خودرویی با سرعت بیش از هزار کیلومتر در ساعت

Khoresht-e Tech - خورشت تکنولوژی

19-11-2019 • 8分

در این برنامه: خودرویی با سرعت بیش از هزار کیلومتر در ساعت، استفاده بیشتر از تکنولوژی باعث ارتقا عملکرد تحصیلی استرالیایی نشده است، اپل اپ های مربوط به سیگارهای الکترونیکی را حذف می کند،هوآوی گوشی تلفن تاشوی خود را عرضه کرد.