Ιστορικές Ιχνηλατήσεις

ELPIS'S RADIO

Ο Ιωάννης Νταβέλης Διδάκτωρ Ιατρικής ιχνηλατεί στην χρονοδίνη της Ιστορίας Γεγονότα που μπορούν να αποτελέσουν πυξίδες προσανατολισμού στο αύριο. read less
歴史歴史