AWR - AWR in मराठी मध्ये - आवाजाची आशा

Adventist World Radio

देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला अशासाठी की जो कोणी त्यचावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त वहवे read less
宗教・スピリチュアル宗教・スピリチュアル

エピソード