Κακά Συμβόλαια, μ.Χ. Προφήτες Edition

ΧΛΑΑΑΤΣ!

02-02-2023 • 28分

O Gus υποδέχεται τον Αλέξανδρο, συζητούν για τα κακά συμβόλαια της Λίγκας και αν αυτά θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλες ομάδες.