مناظره

Ali Akbar

مناظره های فارسی به روز در این پادکست بارگذاری می شود.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

read less
政治政治

エピソード

کارنامه ۳۵ ساله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در بوته نقد قسمت دوم
01-07-2023
کارنامه ۳۵ ساله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در بوته نقد قسمت دوم
مناظره جنجالی شهاب الدین حائری شیرازی و علی ذوعلمتهیه و منتشر شده توسط رسانه "حرف نو"  ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲لطفا این اپیزود رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید.حائری:رهبر انقلاب بسیار مقتدر است و کاری که می‌خواهد را می تواند انجام می‌دهد./ما حق نداریم به‌خاطر شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل مردم را بدبخت کنیم./ ما همچنان درگیر فرهنگ پادشاهی هستیم./مطالبات رهبری دقیقاً متضاد سیاست‌هایش است.ذوعلم: یک فرد در هیچ حکومتی نمی‌تواند آن‌چه را که می‌خواهد انجام دهد و این یک انگاره غلط است./همین آیت‌الله سیستانی بود که توصیه‌های حاج قاسم را عمل می‌کرد و پشتوانه مقاومت در عراق بود و هست./رهبری چه کاری باید انجام می‌داده است که انجام نداده است؟/ وضع موجود مرکبی از مؤلفه‌های متعدد است. لطفا این اپیزود رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید.#مناظره #علی_خامنه_ای #رهبر #رهبری #جمهوری_اسلامی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
کارنامه ۳۵ ساله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در بوته نقد قسمت اول
01-07-2023
کارنامه ۳۵ ساله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در بوته نقد قسمت اول
مناظره جنجالی شهاب الدین حائری شیرازی و علی ذوعلمتهیه و منتشر شده توسط رسانه "حرف نو"  ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲لطفا این اپیزود رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید.حائری:رهبر انقلاب بسیار مقتدر است و کاری که می‌خواهد را می تواند انجام می‌دهد./ما حق نداریم به‌خاطر شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل مردم را بدبخت کنیم./ ما همچنان درگیر فرهنگ پادشاهی هستیم./مطالبات رهبری دقیقاً متضاد سیاست‌هایش است.ذوعلم: یک فرد در هیچ حکومتی نمی‌تواند آن‌چه را که می‌خواهد انجام دهد و این یک انگاره غلط است./همین آیت‌الله سیستانی بود که توصیه‌های حاج قاسم را عمل می‌کرد و پشتوانه مقاومت در عراق بود و هست./رهبری چه کاری باید انجام می‌داده است که انجام نداده است؟/ وضع موجود مرکبی از مؤلفه‌های متعدد است. لطفا این اپیزود رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید.#مناظره #علی_خامنه_ای #رهبر #رهبری #جمهوری_اسلامی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.