مجله خبری هفته شماره 41

مجله خبری هفته

20-06-2021 • 15分

مجله خبری هفته - جمعه 11.06.202

بحث بر سر توقف اخراج افغانها از آلمان، آغاز صدور گواهی واکسن دیجیتال، مجهز شدن پلیس هامبورگ به اسلحه‌های الکترونیکی و دیگر اخبار روز را از پادکست خبری امل بشنوید!

تهیه خبر: وبسایت خبری امل

گویندگان: نورالله رحماني - مریم مردانی

صدابردار و میکس: علی حسن پور