Vi stabler steiner i bue og krysser fingre - en samtaleserie om kunst og selvbygging

trygveohren

I denne samtaleserien blir vi kjent med kunstnere som alle har bygd sine egne hus eller atelier. Vi diskuterer hvordan kunstnernes kompetanse og erfaringer fra kunstneriske prosesser gjør seg gjeldende i deres unike tilnærming til et byggeprosjekt. At mennesker bygger sine egne hus er ikke noe nytt, det har vi bestandig gjort. Det er kunstnernes tilnærming til oppgaven som er annerledes. Spesielt interessant er det å se på forholdet de har til materialene de bruker. Flere av prosjektene er gjennomført med mye gjenbruk av byggematerialer. At vi må forvalte de ressursene vi har på en god måte blir stadig mer aktuelt. Hos kunstnerne er motivasjonen for å gjenbruke like mye begrunnet i økonomi som økologi, men metoden ligger også nært måten flere av dem jobber på atelieret. Et byggeri der vi benytter gjenbruksmaterialer, fremfor spesialiserte produkter, krever omstilling. En omstilling hvor vi kan lære mye av kunstnernes evne til å komponere med tilgjengelige materialer. Samtaleserien er utviklet av Trygve Ohren. Prosjektet er støttet av ROM, Norsk Kulturråd og Fond for lyd og bilde. read less
アートアート