Tạp hóa MarCom

Đài Thu Thanh

Tạp hóa MarCom từ Đài Thu Thanh, nơi bạn có thể lấp đầy giỏ hàng với những chiến dịch truyền thông - marketing, những câu chuyện làm ngành và những bài học thực tế. Nếu bạn có câu hỏi về truyền thông marketing, hãy email đến taphoamarcom@daithuthanh.vn nhé! read less
ビジネス・経済ビジネス・経済