بزرگترین فیلم سال که فیلم نیست

Popcorn Talk (پاپکورن تاک)

14-07-2020 • 1時間 37分

این قسمت در کنار اخبار جدید، نگاهی می‌کنیم به زندگی آهنگساز بزرگ سینما، انیو موریکونه.

سپس سراغ بهترین جلوه‌های ویژه تاریخ می‌ریم و فیلم‌های زیادی رو بررسی می‌کنیم.

The Old Guard (2020)

Hamilton (2020)

Tron (1982)

District 9 (2009)

Terminator 2 (1991)

The Matrix (1999)

The Lord of the Rings (Trilogy)