Đấu Phá Thương Khung Audio: Chương 1 - 20 - Nhanvat.wiki

Nhân Vật Wiki

24-08-2023 • 3時間 2分

Đấu Phá Thương Khung Audio: Chương 1 - 20 - nhanvat.wiki Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu là một câu chuyện huyền huyễn đặc sắc kể về Tiêu Viêm, một thiên chi kiêu tử với thiên phú tu luyện mà ai ai cũng hâm mộ, bỗng một ngày người mẹ mất đi đễ lại di vật là một chiếc giới chỉ màu đen nhưng từ khi đó Tiêu Viêm đã mất đi thiên phú tu luyện của mình. Từ thiên tài rớt xuống làm phế vật trong 3 năm, rồi bị vị hôn thê thẳng thừng từ hôn, làm dấy lên ý chí nam nhi của mình, Tiêu Viêm nhờ di vật của mẫu thân để lại là 1 chiếc hắc giới chỉ (nhẫn màu đen) Tiêu Viêm gặp được hồn của Dược Lão (Dược Trần – Dược tôn giả) 1 đại luyện dược tông sư của đấu khí đại lục… 00:00 - Chương 1: Thiên tài rơi rụng 09:46 - Chương 2: Đấu khí đại lục 21:58 - Chương 3: Khách nhân 31:07 - Chương 4: Vân Lam tông 38:37 - Chương 5: Tụ khí tán 45:47 - Chương 6: Luyện dược sư 55:52 - Chương 7: Hưu! 01:08:23 - Chương 8: Thần bí đích lão giả 01:17:40 - Chương 9: Dược lão 01:30:57 - Chương 10: Tá tiễn 01:40:16 - Chương 11: Phường thị 01:50:28 - Chương 12: Li hắn viễn điểm 02:00:07 - Chương 13: Hắc thiết phiến 02:08:16 - Chương 14: Hấp chưởng 02:17:48 - Chương 15: Tu luyện 02:25:50 - Chương 16: Tiêu Trữ 02:33:48 - Chương 17: Xung đột 02:42:44 - Chương 18: Huyền giai cao cấp đấu kĩ 02:50:19 - Chương 19: Huấn luyện tàn khốc 02:56:19 - Chương 20: Phách mại ---------------------------------------------------------- Website: https://nhanvat.wiki/ Facebook: https://www.facebook.com/nhanvat.wiki/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DE1_l0PW37s