پرسپکتیو | Perspective

Perspective Podcast and Magazine| پرسپکتیو پادکست و مجله هنری

پرسپکتیو پادکست

PERSPECTIVE PODCAST


در پرسپکتیو تلاش می کنیم تا با رویکردی بینارشته‌­ای به سراغ مسائل برویم و بتوانیم دانش جمعی مان را در ترکیب با علوم مختلف فزونی دهیم. طی این مجموعه مخاطبان می­توانند در نشریه‌ی شنیداری ما یعنی پادکست پرسپکتیو با موضوع محوری فصل آشنا شوند و داستان­ های جذاب آن را بشنوند و سپس در فصلنامه­ با مقالات تالیفی و ترجمه شده­ به مطالعه­ ی بیشتر و جزئی­ تر موضوع بپردازند. امید است که فصلنامه و پادکست پرسپکتیو مکمل یکدیگر باشند تا پرونده‌ای کامل در هر فصل حاصل شود.

In Perspective, we try to look for an answer to our questions with an interdisciplinary approach to enhance our knowledge by combination of the various sciences. During this collection, audiences can get acquainted with the central subject of the chapter in our podcast, and listen to its interesting stories, and then study the subject in more detail in the magazine which includes authored and translated articles. It is hoped that both the magazine and podcast would complete each other to produce an insightful collection


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

read less
アートアート