S. E. Nováček and his Orchestra, Sestry Skovajsovy, Lišáci