The Tongan Jubilee Choir
アルバム

Tonga Sings in Melbourne

The Tongan Jubilee Choir

37曲 • 1時間43分 • OCT 17 2019

1
Himi 365 E Ke U Elelo Afe Mai!
03:58
2
Himi 535 Ko E Ofa Hulu
01:41
3
Himi 545 Kalisitiani, ‘oua
02:05
4
Himi 473 La’ā ‘o Hoku Laumālie
02:32
5
Himi 598 Amusia ‘a Sāmiuela
02:32
6
Himi Tanaki 1 Te U Kamata Fefe Ke Lau
03:46
7
Himi 630 Ā Hake Kāinga Mo Fakafeta’i!
03:02
8
Himi 610 Oi! Ke U Tala Hoku Monu!
02:19
9
Himi 549 Kehe Ke Ofi Pē
01:57
10
Himi 596 Sīsū, Afeitaulalo Ē
04:44
11
Himi 565 Sīsū Na’e Polo’i Mo’ou
04:26
12
Himi 506 Monū Ē Ka Ko Ha Monū
02:30
13
Himi 375 Kau Ka Manatu He ‘akau
02:53
14
Himi 377 Kuo Toetu’u ‘a E ‘eiki
02:11
15
Himi 618 Si’i Tu’utāmaki Au!
02:12
16
Himi 512 Ava ‘o E Makatu’u
02:09
17
Himi 611 Sīsū Ne Hā’ele Hake
03:09
18
Himi 571 Ofaange Ke Lilingi
03:32
19
Himi 388 Te Ta Lava He Fonua
03:46
20
Himi 468 Ko Sīsū Kuo Pau Mo’ona
02:38
21
Himi 427 Ngāue, Tangata, Ngāue
02:28
22
Himi 389 Sīsū Ko Hotau Hau
02:16
23
Himi 418 E Sīsū, Ko Ho Ta’ata’a
03:43
24
Himi 570 Sīsū, Ko Koe Pē
02:22
25
Himi 628 Sīsū, He ‘eiki ‘o ‘emau Mo’ui
02:37
26
Himi 412 Ē ‘ē Ke U Ma’u Ha Loto Ma’a
02:38
27
Himi 400 Oku Fai Fūfūnaki Pē
02:27
28
Himi 448 E Laumālie, Hifo Mai
02:07
29
Himi 391 Oku Ai Ha Ki’i Fonua
03:35
30
Himi 560 Ha’u Ā, Kalisitiani, Tau Fakafiefia
01:52
31
Himi 578 Ē ‘a E Faka’ofo’ofa Si’o Ngaahi Loto’ā
03:24
32
Himi 367 Sīsū Ko E La’ā Lahi
02:36
33
Himi 582 Oku Mau ‘ilo, ‘eiki
02:34
34
Himi 540 E ‘ē, Ke U Fakasio Mai
02:32
35
Himi 541 Ko E Tala’ofa ‘a Hotau ‘otua
02:50
36
Himi 438 Afe Mai Ā He Kuo Po’uli Ē
03:16
37
Himi 484 Ko Sīsū Ne Lau Ki He Langi
02:33
℗© 2019 Siupeli Taliai

0:00