アルバム

Dai+kyokan

10 曲 (5分) 発売日 2019年2月5日
1
Hata+ori
0:35
2
Gu+so
0:34
3
Nanakusa+gayu
0:36
4
Daikon+jime
0:36
5
Dai+kyokan
0:32
6
Ittosanrai
0:32
7
Ten+shu
0:35
8
Kaki+doshi
0:34
9
Matsu
0:35
10
Bodai+ju
0:33