アルバム

Dotoku+saibuso

10 曲 (5分) 発売日 2018年10月11日
1
Ku+no
0:32
2
Dotoku+saibuso
0:33
3
Ui+tempen
0:32
4
Zen
0:34
5
Shichi+shu
0:32
6
Mi+hotoke
0:35
7
Honryo+ando
0:33
8
Yama+giri
0:33
9
Myo+ryo
0:33
10
Monju+e
0:33