アルバム

CHICHIKO GUSA

10 曲 (5分) 発売日 2018年5月27日
1
RIHI KYOKUCHOKU
0:32
2
HAKUBUN YAKUREI
0:32
3
YA KAZU
0:32
4
SHU KAIDO
0:32
5
KYO YO
0:32
6
AKAMA JINGU
0:32
7
CHICHIKO GUSA
0:32
8
ZAMBOA
0:32
9
CABBAGE
0:32
10
SHU GAINEN
0:32