アルバム

Daitoko

10 曲 (5分) 発売日 2018年4月15日
1
Nehangyo
0:32
2
Yukimegane
0:32
3
Goji
0:32
4
Sententeki
0:32
5
Ganzan
0:32
6
Daitoko
0:32
7
Onmyo
0:32
8
Shinshi
0:32
9
Dojojiru
0:32
10
Homyaku
0:32